Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška Obce Jarohněvice č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2011
Obecně závazná vyhláška Obce Jarohněvice č. 2/2010, o místním poplatku ze psů

1.1.2011 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška ze dne 14.12.1994 o použití zvýšeného koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

14.12.2012 

Vyhláška č. 2/2000 o regulaci pohybu psů a jimého zvířectva na veřejných prostranstvích obce Jarohnevice

1.1.2001

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně v obci 1.4.2015
Obecně závazná vyhláška obce Jarohněvice č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jarohněvice 1.4.2015
Nařízení Obce Jarohněvice č.1/2015, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje 1.12.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpdů

Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

15.1.2016

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Usnesení zastupitelstva

 

Na zateplení OÚ obdržela obec dotaci z Evropských fondů OPŽP  ve výši 865.377,58 Kč

ÚČELOVÁ INVESTIČNÍ DOTACE OD ZLÍNSKÉHO KRAJE

Na nákup přenosné motorové stříkačky obdržela obec Jarohněvice dotaci ve výši 95.000,-- Kč. Vlastní zdroje obce činily 44.150,-- Kč.

NEINVESTIČNÍ DOTACE OD ZK

Obec obdržela dotaci ve výši 25.800,-- Kč na obnovu jedné z památek v obci. Restaurování kamenného kříže na hřbitově v Jarohněvicích je spolufinancováno Zlínským krajem.