Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Jarohněvice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

 

1.1.2024

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška ze dne 14.12.1994 o použití zvýšeného koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

14.12.2012 

   
   
Nařízení Obce Jarohněvice č.1/2015, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje 1.12.2015

 

Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

11.1.2018
   

 Obecně závazná vyhláška obce Jarohněvice č. 1/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce Jarohněvice.pdf

15.7.2021 

Obecně závazná vyhláška obce Jarohněvice o místním poplatku ze psů.pdf

 

1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce Jarohněvice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška č 5/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf 1.1.2022

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 

Usnesení zastupitelstva