Obec Jarohněvice

Jarohněvice jsou malou samostatnou obcí, ležící při staré hradské silnici z Kroměříže do Zdounek a Kyjova, přibližně 3 km jihozápadně od města Kroměříže. Obec se rozkládá na svahu údolí potoka Kotojedky,v nadmořské výšce kolem 200 m n.m., na JV okraji úrodné Hané ohraničeném prvními vyvýšeninami zalesněných Chřibů.

Místní jméno je odvozeno od osobního jména Jarohněv a dostalo se mu mnoha různých obměn – Jarohniewicz, Jarohniwicz, Jarohniewitz a ještě na přelomu 19. a 20. století Jarohňovice. Historie osídlení je velmi stará, lidé zde žili již v období pravěku, první dochované archeologické nálezy pocházejí z období před více než 3000 lety.

V okolí obce se dochovaly zbytky opevnění hradiska, sídliště a pohřební mohyly. První písemnou zmínkou o Jarohněvicích je však až listina olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141, ke které je připojen soupis církevního majetku. Jarohněvice bývaly po dlouhou dobu majetkem převážně církevním, připojeným ke kroměřížskému biskupskému statku. Malá část obce měla postupně několik majitelů, později se i s mlýnem dostala do vlastnictví města Kroměříže.
Škola zde byla zřízena již roku 1780.

urad